Du er her

Sociale indsatser

Sociale indsatser er ét af de tre tre forretningsområder, vi arbejder inden for i Danmark. De andre er Handicaphjælp og Bo- og Opholdssteder.

Vores tilbud på socialområdet er målrettet børn, familier, unge og voksne. Vi er kendt for at være nærværende og autentiske i vores kontakt og arbejde, ligesom vi sætter en ære i respektfuldt og personligt at være med til at skabe holdbare forandringer og udvikling som kun kan opnås gennem relationer bygget på tillid, oprigtig nysgerrighed og tro på at det enkelte menneske selv er eksperten i eget liv og i egen tilværelse.

Team Olivia – kompetence & udvikling

Team Olivia – kompetence & udvikling, som er en del af Team Olivia Danmark, udbyder individuelt sammensatte forløb og gruppeforløb til børn, familier, unge og voksen blandt andet i samarbejde med jobcentre, ungecentre, børne- og familieafdelinger og socialafdelinger. Vi arbejder autentisk og vedholdende med at øge den enkeltes muligheder i egen tilværelse, hvad enten det handler om uddannelse, job, personlige barriere eller andre af livets facetter.

Du kan læse mere om Team Olivia – kompetence & udvikling her