Du er her

Information til hjemmesidebesøgende

Denne hjemmeside udbydes af Team Olivia Danmark.

Vi hos Team Olivia sætter pris på dit besøg på vores hjemmeside. Du skal vide, at vi værner om dit privatliv og altid stræber efter at beskytte dine personlige oplysninger på den bedste måde. Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, herunder hvordan de behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser til brugen af dine personoplysninger.

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg med den måde, vi behandler personoplysninger på. Vi har blandt andet udpeget en DPM (Data Protection Manager) og en DPO (Data Protection Officer), der skal sikre, at databeskyttelsesreglerne bliver overholdt, og at der bliver udarbejdet interne regler og retningslinjer.

Den dataansvarlige i forhold til dine personoplysninger er Team Olivia Danmark, CVR 34803668. Vi kan kontaktes på databeskyttelse@teamolivia.dk eller 88 88 71 71, hvis du har spørgsmål vores behandling af dine personoplysninger.

Hvordan indhentes dine personoplysninger?

Gennem dit hjemmesidebesøg

Når du besøger denne hjemmeside, indsamler vi oplysninger om dig via cookies (elektronisk information om dine besøg på hjemmesiden) i form af din IP-adresse, dine præferencer på hjemmesiden og antallet af interaktioner med hjemmesiden samt med Googles tjenester, såfremt du giver tilladelse hertil.

Du kan læse mere om vores cookies i vores cookies i vores cookie-politik her.

Gennem kontaktformularen på hjemmesiden

Gennem kontaktformularen på hjemmesiden har du mulighed for at stille spørgsmål, anmode om oplysninger eller komme i kontakt med Team Olivia. Når du anmoder om kontakt, skal du udfylde en række obligatoriske oplysninger for, at vi kan opfylde din anmodning. Disse personoplysninger er følgende almindelige personoplysninger:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-mail-adresse

Derudover registrerer vi kun de oplysninger, du selv vælger at give til os via kontaktformularen, og vi anvender dem kun til at opfylde den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger og det lovlige grundlag for behandlingen

Kontaktformular

Behandlingshjemlen afhænger af, hvad din henvendelse drejer sig om.

Som udgangspunkt vil vi behandle de oplysninger, du selv giver til os gennem kontaktformularen på baggrund af vores legitime interesse i at kunne yde dig den bedst mulige service ved at kunne behandle- og besvare din henvendelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Drejer din henvendelse sig om din ansættelse hos Team Olivia, et jobopslag hos Team Olivia, en aftale mellem Team Olivia og dig som leverandør, klik da her for yderligere information om behandlingen af dine personoplysninger og retsgrundlaget.

Cookies

Såfremt vi indsamler personoplysninger om dig via vores cookieløsning, sker dette med dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i databeskyttelsesforordningen.

Videregivelse af personoplysninger

Henvendelser fra kontaktformularen sendes automatisk til vores hovedpostkasse info@oliviadanmark.dk, som kun få ansatte med autorisation hertil kan tilgå. Fra hovedpostkassen vil din henvendelse blive videresendt internt til rette vedkommende i Team Olivia Danmark.

Team Olivia Danmark overfører i visse tilfælde dine personoplysninger til følgende tredjelande:

  • USA (usikkert tredjeland)

Overførslen til usikre tredjelande sker på grundlag af Europa-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse - også kaldet standardkontrakter – jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 1.

Udover grundlaget for overførslen har Team Olivia også indgået databehandleraftaler med alle sine underleverandører, og der bliver foretaget årligt tilsyn med overholdelsen heraf.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Team Olivia sletter personoplysninger, når der ikke længere er et sagligt formål for opbevaringen. Under normale omstændigheder vil vi opbevare dine personoplysninger i maksimalt 2 år efter, vi har opfyldt den service, som du har anmodet os om, medmindre der foreligger et sagligt formål og hjemmel for fortsat opbevaring af personoplysningerne.

Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?

Team Olivia har implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at personoplysninger er beskyttet mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi arbejder i henhold til gældende politikker og retningslinjer og fastlægger rutiner og systemer for at kunne beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang.

Vores systemer er endvidere beskyttede mod uautoriseret adgang gennem b.la. firewalls og kryptering.

Medarbejderne modtager også løbende træning i overholdelse af databeskyttelseslovgivningen.

Dine rettigheder

Du har ifølge den Europæiske Generelle Forordning om Databeskyttelse (GDPR) en række rettigheder, som du kan læse mere om nedenfor.

Indsigt: Du har ret til – uden beregning – at få information om vores behandling af dine personoplysninger. For at sikre, at vi ikke udleverer oplysninger til andre personer end dig eller personer, der udgiver sig for at være dig, har vi en række sikkerhedsprocedurer for at identificere dig.

Dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, du har afgivet til os med henblik på, at du kan transmittere dem til anden persondataansvarlig. Denne rettighed er ikke altomfattende og gælder hovedsageligt de oplysninger, du selv har afgivet.

Rettelser: Du har ret til at få fejlagtige personoplysninger om dig selv rettet.

Sletning: Du har under visse forudsætninger ret til at få slettet dine personoplysninger. Denne ret er ikke altomfattende; der kan findes omstændigheder, eksempelvis opfyldelse af retlige forpligtelser, som gør, at det ikke er muligt for os at slette oplysningerne. For at sletning er muligt, skal følgende være opfyldt:

  • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til det oprindelige formål
  • Du har tilbagekaldt det samtykke, som udgjorde det lovlige grundlag for behandlingen
  • Dine oplysninger har været behandlet uden lovlig grund
  • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige for at opfylde gældende lovkrav eller andre retslige krav

Tilbagekaldelse af samtykke: I fald at behandlingen hviler på et samtykke, har du altid ret til at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os.

Indsigelse: Du har til enhver tid ret til – af grunde, der vedrørende din særlige situation – at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine almindelige personoplysninger, hvis behandlingen hviler på en interesseafvejning. Efter modtagelsen vil vi konkret vurdere, hvorvidt behandlingen fortsat er nødvendig og give dig begrundet information om, hvorvidt vi kan imødekomme din anmodning.

Begrænsning: Du har ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, såfremt du ønsker begrænset anvendelse af oplysninger, finder at personoplysningerne er ukorrekte, eller mens vi behandler din anmodning om indsigelse. Hvis vi konkret vurderer, at du har ret til begrænsning, behandler vi fremover kun dine personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav til fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Klage: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Såfremt du ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte databeskyttelse@teamolivia.dk.

Mere information

Vil du vide mere om databeskyttelse og vores arbejde på dette kan du kontakte databeskyttelse@teamolivia.dk.

Du kan finde mere information om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Seneste redigering fandt sted i november 2022.