Vores forretningsområder

børn med handicap

Handicaphjælp

Vi har mange års erfaring i at drive hjælperordninger inden for handicaphjælp i forskellige former. Vi har ekspertise inden for respiratoriske ordninger, ledsagerordninger, børneordninger samt BPA-ordninger.

sundhedsløsning

Sundhedsløsninger

På baggrund af vores erfaringer med samarbejdet med det danske sundhedsvæsen kan vi tilbyde sundhedsløsninger under paraplyen ”Hospital at Home”, som dækker over udvidet sygeplejefaglig behandling i eget hjem.

udsatte unge

Sociale indsatser

Afd. X udbyder en række forskellige forløb for udsatte og sårbare unge borgere, herunder borgere med særlige udfordringer. De fleste af vores forløb retter sig mod borgere, der har brug for støtte og hjælp til at bringe sig ud i selvforsørgelse og dermed tage ansvar for eget liv. 

handicaphjælp

Team Olivia Danmark

I Team Olivia Danmark tror vi på, at den bedste hjælp bygger på viden. Vores hjælp er baseret på viden og erfaringsudveksling samt et stærkt fagligt fokus. Viden, empati og tillid er vores kerneværdier, som er forankret i de mange menneskelige relationer, som udgør Team Olivia Danmark.